beeld LINKH
Postbus 2724
3800 GG Amersfoort
Tel 06 24169015
E-mail info@linkh.nl

LINKH Kwaliteitsdagen

DATA
Woensdag 1 en donderdag 2 juni 2016.

LOCATIE
Hotel Landgoed Het Roode Koper te Leuvenum

KLIK HIER OM U AAN TE MELDEN

PROGRAMMA
Woensdag 1 juni 2016

14.00 - 17.00 uur Inchecken
Mogelijkheid om gebruik te maken v/d faciliteiten van het hotel
17.00 - 19.00 uur Ontvangst met hapje en drankje
Opening
19.00 - 20.30 uur Diner
20.30 - 21.00 uur Opening LINKH kwaliteitsdagen
Deelnemers-vergadering met:
• Jaarverslag en jaarrekening 2015
• Voortgang Stuurgroep Kwaliteit
• Samenwerking NHG-scholing/LHV-academie
• Deelnemers-vergadering nieuwe stijl
• Notulen vergadering 10 maart jl.
21.00 - 22.00 uur Uitwisseling
Inbreng regio’s: toppers maar bloopers mogen ook!


Donderdag 2 juni 2016

08.00 - 09.00 uur Ontbijt en uitchecken.
09.00 - 10.30 uur

Een leven lang leren
Aan de hand van visies van onder meer NHG, LHV, IA,
Huisartsenopleiding, HRMO is het doel om met elkaar de stip
op de horizon de formuleren voor een leven lang leren.

10.30 - 11.00 uur Pauze
11.00 - 12.00 uur Aanwenden Segment 3 gelden
Voorbeelden van een geslaagde onderneming en voorbeelden
van teleurstellende acties worden gepresenteerd.
Hoe nu verder: Pieter Antonides, huisarts, LINKH.
12.00 - 12.30 uur

De EKC basistraining
In 2007 gestart, maar wat is thans de inhoud. Wat wordt didactisch
gedoceerd. Informatie van NHG en LINKH over de inhoud van de
cursus, aandacht voor de vervolgtrainingen zowel in de regio als
landelijk 
Bas Spelberg, huisarts en netwerk coördinator EKC/NHG

12.30 - 13.30 uur Lunch
13.30 - 15.00 uur

Workshop PAM

In deze workshop wordt aandacht besteed aan de verschillend soorten
toetsgroepen die bij de PAM voorbij komen; de criteria die gehanteerd
moeten worden en de vraag of het als toetsgroeponderwijs accreditabel is. 

Deze workshop gaat  niet over de basiscriteria van drie huisartsen en twee
bijeenkomsten maar over deelnemers, data en onderwerpen in het jaarplan.
In hoeverre wil je die als PAM vooraf weten. Welke soort onderwerpen kunnen wel/niet.Workshop: IA
In deze workshop worden de deelnemers bijgepraat over de landelijke richtlijnen
met betrekking tot de Instellingsaccreditering.
Wat zijn de criteria waar je organisatie
aan moet voldoen? Hoe wordt de kwaliteit geborgd? Hoe werkt het Accreditatie Bureau?
Wat is ABAN?

Hoe kun je de PAM inzetten om de nascholingen te beoordelen?

Met medewerking van het Accreditatie Bureau Cluster 1

 15.00 - 15.30 uur  Rapportage uit de groepen
 15.30 - 16.00 uur  Vragen en afsluiting
 16.00 uur  Mogelijkheid tot napraten

Organisaties aangesloten bij LINKH
Aan de dagen zijn geen kosten verbonden voor de PAM.
Aan de dagen zijn geen kosten verbonden voor één deelnemer (zijnde geen PAM) van de aangesloten organisaties.  Voor een tweede (en volgende) deelnemer(s) bedragen de kosten € 395,- per persoon inclusief overnachting of € 295,- zonder overnachting.

Niet-leden van LINKH betalen € 450,- per persoon inclusief overnachting en € 350,- exclusief overnachting.

Aanvullingen en wijzigingen voorbehouden.