Klachtenprocedure

Wij streven er naar hoge kwaliteit te bieden zowel in facilitair opzicht als in de zorg en aandacht voor de klant. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over ons optreden en/of onze medewerkers.

Mocht u niet tevreden zijn over LINKH bieden wij u hierbij de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Uw klacht zal door beide partijen vertrouwelijk en zo snel mogelijk, doch binnen vier weken in behandeling worden genomen. Ons streven is om uw klacht met de nodige zorgvuldigheid binnen vijf weken af te handelen. Indien deze termijn niet voldoende blijkt dan wordt u hiervan in kennis gesteld en nader worden toegelicht. Tevens zal een indicatie worden gegeven wanneer u uitsluitsel mag verwachten.

  1. Uw klacht bespreken met de betrokken medewerker. 
De meest direct manier om een oplossing te vinden voor u klacht is in contact te treden met de betrokken medewerker en uw probleem te bespreken. Uitgangspunt moet zijn dat u zich gehoord voelt en dat de klacht bespreekbaar is.

  2. 
Uw klacht kenbaar maken bij het bestuur van LINKH.
Indien de eerste mogelijkheid geen optie is of niet heeft geleid tot een bevredigende oplossing, kunt u contact opnemen met de heer P. Antonides, huisarts, voorzitter. 
De voorzitter is verantwoordelijk voor een correcte afhandeling van uw klacht. Hij inventariseert samen met u de aard van de klacht en zoekt in overleg met u naar een voor u passende strategie om uw klacht op te lossen. De voorzitter bemiddelt indien nodig tussen u en de betrokken medewerker. Als dat niet leidt tot een oplossing, dan resteert de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan een onafhankelijke klachtenbemiddelaar.

  3. Uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenbemiddelaar.
Indien optie 1 en/of 2 niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, is het mogelijk uw klacht te laten behandelen door een onafhankelijke klachtenbemiddelaar. De uitspraak van de onafhankelijke bemiddelaar is bindend.

  4. De klachtafhandeling zal door LINKH conform de wettelijke termijn twee jaar in archief blijven.