Informatie College voor Accreditering Huisartsen

Het College voor Accreditering Huisartsen is verantwoordelijk voor de accreditering van nascholing en heeft aan organisaties met een Instellingsaccreditering (IA) of een Beperkte Instellingsaccreditering (BIA) onder voorwaarden de bevoegdheid tot zelfstandige accreditering gedelegeerd.
De IA heeft instellingsaccreditering: bijvoorbeeld de WDH.
De BIA heeft een Beperkte Instellings Accreditering: bijvoorbeeld PAO-H, post-academisch onderwijs voor huisartsen zoals Boerhaave, Huisartsinstituten, Postgrade.
Door het CvAH is de Perifere Accreditatie Medewerker (PAM) in het leven geroepen om de kwaliteit van aangeboden cursussen te toetsen en te borgen.
GAIA is een geautomatiseerd registratiesysteem om snel en eenvoudig alle accreditatiepunten per arts op te (doen) slaan en de arts ook zelf inzicht te geven in de opbouw van zijn jaarlijkse accreitatiepunten.

Zie voor uitgebreide informatie de website van het CvA