DE VERBINDENDE SCHAKEL TUSSEN
centrale en regionale kwaliteitswerkers in de huisartsenzorg

LANDELIJK IMPLEMENTATIE NETWERK KWALITEITSBELEID HUISARTSENZORG

LINKH is de schakel tussen centrale en regionale kwaliteitswerkers in de huisartsenzorg en staat voor een hoogwaardig kwaliteitsbeleid. Elke organisatie die zich in brede zin en zonder commerciële belangen bezighoudt met de bevordering van kwaliteit en deskundigheid (nascholing) van de huisartsenpraktijk en zijn medewerkers kan zich aansluiten bij LINKH. Deze organisatie is onafhankelijk en nauw verbonden met de beroepsgroep (voor en door huisartsen, bijvoorbeeld met een WDH-structuur). Al deze zaken zijn vastgelegd in een statuut dat de voorwaarden voor deelname aan LINKH regelt. LINKH biedt inhoudelijke ondersteuning aan de Erkend Kwaliteitsconsulent (EKC) en de Perifere Accreditatie Medewerker (PAM) en coördineert de opleidingen en vervolgtrainingen van de EKC en PAM.

LINKH staat geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

EKC-vervolgcursussen:

Leiding geven dinsdag 17 september VOL
Motiverende gespreksvoering dinsdag 17 september VOL
Incidenten in de huisartsenpraktijk woensdag 2 oktober VOL
Dynamiek in teams en groepen woensdag 2 oktober
De invloedrijke professional donderdag 14 november VOL
Balans-Werk-Privé donderdag donderdag 14 november VOL
Werk en gezondheid
dinsdag 26 november
Leiding geven 2 dinsdag 26 november

EKC-basiscursussen:

EKC basiscursus 25 en 26 september VOL
EKC basiscursus 01 en 02 oktober VOL
EKC basiscursus 20 en 21 november VOL
EKC basiscursus 10 en 11 december

PRIVACYBELEID LINKH
Klik hier>