DE VERBINDENDE SCHAKEL TUSSEN
centrale en regionale kwaliteitswerkers in de huisartsenzorg

LANDELIJK IMPLEMENTATIE NETWERK KWALITEITSBELEID HUISARTSENZORG

Let op: nascholingen maart en april 2020 geannuleerd
In verband met het voorkomen van de eventuele verspreiding van het coronavirus is besloten om alle nascholingen in maart en april aanstaande te annuleren. Wij zullen zo spoedig mogelijk nieuwe data plannen voor deze nascholingen en de desbetreffende deelnemers hiervan op de hoogte brengen.


LINKH is de schakel tussen centrale en regionale kwaliteitswerkers in de huisartsenzorg en staat voor een hoogwaardig kwaliteitsbeleid. Elke organisatie die zich in brede zin en zonder commerciële belangen bezighoudt met de bevordering van kwaliteit en deskundigheid (nascholing) van de huisartsenpraktijk en zijn medewerkers kan zich aansluiten bij LINKH. Deze organisatie is onafhankelijk en nauw verbonden met de beroepsgroep (voor en door huisartsen, bijvoorbeeld met een WDH-structuur). Al deze zaken zijn vastgelegd in een statuut dat de voorwaarden voor deelname aan LINKH regelt. LINKH biedt inhoudelijke ondersteuning aan de Erkend Kwaliteitsconsulent (EKC) en de Perifere Accreditatie Medewerker (PAM) en coördineert de opleidingen en vervolgtrainingen van de EKC en PAM.

LINKH staat geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

EKC-vervolgcursussen 2020:

Incidenten in de huisartsenpraktijk en op de huisartsenpost donderdag 1 oktober 2020.
De invloedrijke professional donderdag 1 oktober 2020.
Leiding geven (4). Op de toekomst voorbereid; over strategie en omgevingsbewustzijn! woensdag 7 oktober 2020.
Dynamiek in teams en groepen ’ woensdag 7 oktober 2020.

 

PRIVACYBELEID LINKH
Klik hier>