Huisarts in het buitenland en Intercollegiale toetsingspunten

Sedert 1 januari 2009 moet een Nederlandse huisarts deelnemen aan ten minste 10 uur per 5 jaar geaccrediteerde intercollegiale toetsing om voor herregistratie in aanmerking te komen.
Dit geldt ook voor een in het buitenland werkzame huisarts die in Nederland geregistreerd wil blijven.

In overleg met de RGS (Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten, meer informatie klik hier heeft het ABC1 (Accreditatie Bureau Cluster 1, meer informatie klik hier de mogelijkheid onderzocht of accreditatie kan worden verleend aan ‘toetsing-op-afstand’, waarbij bijvoorbeeld via een beeld- en geluidsverbinding een aantal huisartsen in het buitenland een (internationale) toetsgroep vormen, met een (Nederlandse) EKC (Erkend Kwaliteitsconsulent); of toetsing door het vormen van een toetsgroep met huisartsen in de eigen omgeving (buitenland); met een eigen EKC dan wel een (Nederlandse) EKC op afstand.

 Het ABC1 heeft de uitvoering hiervan uitbesteed aan LINKH.LINKH zal uitvoering geven aan een systeem van toetsing op afstand onder de volgende voorwaarden:

 1. Deelnemers wonen op ten minste 100 km van de Nederlandse grens.
 2. De kosten voor deelname plus de accreditatieprocedure bedragen € 95,- per deelnemer per jaar*
 3. Groepen die deelnemen dienen uiteraard aan alle voorwaarden voor toetsgroepen te voldoen:
  Een toetsgroep voldoet aan de volgende criteria:
  • Het is een vaste groep met een gemeenschappelijk doel en een jaarplan.
  • De groep heeft minimaal drie huisarts-groepsleden.
  • Tussentijdse wisseling is mogelijk.
  • Er is minimaal één EKC per groep.
  • Er zijn twee of meer samenkomsten per jaar.
  • De randvoorwaarden voor het functioneren van de EKC vallen onder de verantwoordelijkheid van de groep.
  De inhoud van de bijeenkomsten voldoet aan de volgende criteria:
  • Programma "voor en door” huisartsen.
  • Het zichtbaar maken van de ‘interdokter-variatie’.
  • Verslaglegging van inhoud en afspraken.
  • Getekende aanwezigheidslijst.
  • Alleen het reële aantal cursusuren telt.
  • De EKC is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking. Inhoudelijke beoordeling door de PAM (Perifeer Accreditatie Medewerker).

  Voor de huisartsen in het buitenland werkzaam is een landelijk werkende PAM door LINKH aangesteld pam@linkh.nl

  Informatie: info@linkh.nl

 4. Naast verslagen over de inhoud, dienen ook verslagen van de logistieke verbinding met o.a. positieve en negatieve aspecten te worden gemaakt.
 5. Een arts die wil deelnemen aan een bestaande Nederlandse toetsgroep dient zelf een groep en toestemming van die groep te regelen, daarna wordt de buitenland-PAM van LINKH ingelicht.
 6. De audiovisuele verbinding dient niet ten koste te gaan van de te behandelen inhoud.
 7. De PAM/ABC1 zijn gerechtigd bijeenkomsten te visiteren.

* De deelnemende huisarts ontvangt een nota van LINKH. De kosten bestaan uit honorering werkzaamheden PAM buitenland, accreditatieprocedure, bureauwerkzaamheden.