FINANCIËN

Elke aangesloten organisatie betaalt een vaste jaarlijkse bijdrage vermeerderd met een opslag naar rato van het aantal gevestigde huisartsen/hidha's werkzaam in het gebied van de organisatie.

De bijdrage voor LINKH is samengesteld uit een basistarief dat voor alle aangesloten organisaties gelijk wordt gesteld, en een opslag afhankelijk van het aantal huisartsen (gevestigde en hidha's) werkzaam in het werkgebied van de aangesloten organisatie.

Aantal huisartsen in het werkgebied van de organisatie Basistarief Surplus Totaal
Tot 100 € 1.100,-- € 250,-- € 1.275,--
100 - 250 € 1.100,-- € 500,-- € 1.600,--
250 - 500 € 1.100,-- € 750,-- € 1.850,--
500 en meer € 1.100,-- € 1.000,-- € 2.100,--

De bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd.