beeld LINKH
Postbus 2724
3800 GG Amersfoort
Tel 06 24169015
E-mail info@linkh.nl

EKC verplicht voor accreditatie intercollegiale toetsing

Met ingang van 1 januari 2010 is deelname aan toetsgroepen alleen geaccrediteerd als intercollegiale toetsing, indien de toetsgroep begeleid wordt door een CHBB-geregistreerd Erkend Kwaliteitsconsulent (EKC). Een CHBB-geregistreerd EKC met specifieke kennis en vaardigheden is nodig om de kwaliteit van en het kwaliteitsbeleid binnen de toetsgroepen te borgen

Huisartsen die deelnemen aan een toetsgroep zonder CHBB-geregistreerd EKC, riskeren het verlies van hun huisartsregistratie. Sinds 1 januari 2009 zijn huisartsen immers verplicht tenminste tien uur van de voor herregistratie vereiste 200 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering (per vijf jaar) aan intercollegiale toetsing te besteden. Toetsgroepen zonder CHBB-geregistreerd EKC komen niet in aanmerking voor accreditatie als intercollegiale toetsing (zie schema).


Voor meer informatie zie de website van chbb. Klik hier...