SCHOLING

Algemeen

Het NHG-Scholingsinstituut ontwikkelde en verzorgt de training voor de Erkend Kwaliteits Consulent (EKC). Deze huisarts vormt de ingang voor kwaliteitsbeleid in de huisartsengroep en wordt ondersteund door de Perifere Accreditatie Medewerker (PAM). Eind 2007 startte het NHG samen met LINKH en de LHV de Stuurgroep Kwaliteit Huisartsenzorg. Deze stuurt de vorming van een netwerk van EKC-en aan, waarin een goede afstemming tussen EKC, PAM, en de drie genoemde koepelorganisaties het hoofddoel is. Het NHG steunt LINKH met het uitrollen van de EKC-cursus. Daarnaast is een EKC-netwerkcoördinator aangesteld die het netwerk opzet en onderhoudt.

EKC-basiscursus

Deze cursus leidt huisartsen op tot Erkend KwaliteitsConsulent (EKC). Sedert 1 januari 2010 is het voor de accreditering van groepsbijeenkomsten (toetsgroepen, FTO, etc.) verplicht een EKC in de groep te hebben. De toekomstige accreditering van huisartsenpraktijken zal allerlei vragen oproepen naar verbeterplannen in de huisartsenpraktijk. Patiënten, overheid en zorgverzekeraars vragen van huisartsen om zich bezig te houden met kwaliteitsverbetering van de gezondheidszorg in de eerste lijn. Nascholing alleen is dan vaak niet voldoende.

Tot de taak van de Erkend KwaliteitsConsulent wordt gerekend

  • het coördineren van nascholing binnen Hagro, toetsgroep of ander samenwerkingsverband;
  • het coördineren van FTO-bijeenkomsten;
  • het coördineren en bewaken van de implementatie van afspraken binnen de groep en de evaluatie van de resultaten, intermediair zijn tussen huisartsengroep en WDH (dat wil zeggen: de wensen van de groep met betrekking tot deskundigheidsbevordering kenbaar maken bij de WDH en de plannen van de WDH kenbaar maken in de groep).

Bevoegdheden Erkend Kwaliteits Consulent

De Erkend Kwaliteits Consulent ziet toe op de kwaliteit van nascholing in huisartsgroepen en vormt hiermee een soort garantie, waardoor de bijeenkomst q.q. geaccrediteerd is.

Opleiding

De basiscursus beslaat twee achtereenvolgende dagen. De consulenten voor de cursus worden geleverd door NHG/LHV. Tijdens de cursus komen onderwerpen aan de orde als: hoe motiveer ik mijn groep; nieuwe onderwijsideeën; het maken van kwaliteitsplannen. Na de basiscursus zullen er jaarlijkse regionale terugkomdagen georganiseerd worden, waar opgedane ervaringen en nieuwe ontwikkelingen uitgewisseld kunnen worden.

De deelname aan de cursus geeft recht op inschrijving in het register "Erkend Kwaliteits Consulent" van het CHBB als huisarts met een bijzondere bekwaamheid.

EKC-vervolgcursussen

 Voor de continuïteit is het van belang dat er regelmatig EKC-vervolgcursussen georganiseerd worden. Het principe van continue kwaliteitsverbetering zoals neergelegd in de kwaliteitscirkel, geldt zeker ook voor de EKC-training. EKC vervolgcursussen kunnen worden afgenomen bij de regionale nascholingsorganisaties, Bureau Keizer en Van der Jagt klik hier> en OVM scholing en advies. Klik hier>.

Voor meer informatie kunt u zicht richten tot LINKH, telefoon 06-24169015, e-mail info@linkh.nl