beeld LINKH
Postbus 2724
3800 GG Amersfoort
Tel 06 24169015
E-mail info@linkh.nl

Hoe de EKC registratie op peil te houden?

In elke toetsgroep of FTO groep, of groep voor kleinschalige nascholing is vanaf 01-01-2010 een bij het CHBB geregistreerde EKC verplicht.

Vanuit het CHBB zij criteria aangegeven waar de EKC aan moet voldoen om in dit erkend register geregistreerd te blijven.

Regeling CHBB 2006 - 4
De Erkend Kwaliteitsconsulenten hebben na registratie de bevoegdheid om groepsgewijze toetsing en deskundigheidbevordering in hun aanwezigheid voor accreditatie in aanmerking te laten komen. Zij houden daartoe een verslag en een presentielijst bij en geven daarvan inzage aan de (Perifere Accreditatie Medewerker van de) CvAH.
Op verzoek van en onder verantwoordelijkheid van huisartsgroepen neemt de Erkend Kwaliteitsconsulent in de groep het op zich om nascholing en kwaliteitsbeleid op de agenda te zetten. Hij/zij heeft tot taak kwaliteitsactiviteiten te initiëren voor de eigen groep, die op grond van zijn betrokkenheid voor accreditatie in aanmerking komen.

Wat moet men nu als uren besteed aan het EKC schap noteren om vervolg registratie veilig te stellen:
1. De uren die uitvoering betreffen 40 uur/5 jaar.
CHBB: De Erkend Kwaliteitsconsulent dient tenminste 40 uur aantoonbaar betrokken zijn geweest bij het organiseren van kwaliteitsbeleid in een huisartsengroep in de laatste 5 jaar.

2. De uren die eigen vaardigheid en bekwaamheid bevorderen 20 uur /5 jaar.
CHBB: De Erkend Kwaliteitsconsulent dient deel te nemen aan tenminste 20 uur relevante geaccrediteerde nascholing op dit vakgebied per 5 jaar.

Ad 1:
a. Alle uren die u in de toetsgroep besteed als begeleider/voorzitter kunt u opvoeren.
b. Alle uren die besteed aan het voorbereiden van uw toetsgroep: bv. jaarprogramma opstellen en bespreken met consulent( bv. FTO EKC- apotheek overleg).
c. Maar ook evaluatie van het jaarprogramma, (dit kan ook bv. de laatste groepsbijeenkomst zijn).
d. De uren nodig voor het opzoeken van onderwijs materiaal bij de onderwerpen die op de groepsbijeenkomst staan.
e. Overige uren ingezet om de toetsgroep goed te laten functioneren.

Ad 2:
a. De uren scholing die door uw PAM met de regionale WDH of Kring of Ros worden aangereikt om uw eigen functioneren binnen de groep te verbeteren. Verdeeld o.a. in thema en uitwisseling van vorderingen/ belemmeringen etc.
b. De vanuit de landelijke EKC commissie aangeboden (in 5 regio’s te organiseren) scholing/terugkombijeenkomsten voor EKC-en/PAM-en.
c. In uw regio door de regionale WDH/nascholings stichting georganiseerde voorbereiding voor bv. regionale trainingen. Denk bv. aan try-outs van programma’s voor nascholing die meerdere keren in uw regio aangeboden gaat
worden.
d. Uren die op de LINKH kwaliteitsdagen gebruikt worden om EKC-en te informeren of te laten oefenen met programma’s te gebruiken in uw toetsgroep.

Als EKC doet u verstandig aan alle geïnvesteerde tijd voor coördinatie en uitvoeren EKC taken te noteren. Het CHBB zal nl. voor beëindiging van de eerste 5 jaar om een uren staat kunnen vragen om te toetsen of u voldoende tijd en scholing heeft besteed aan uw EKC schap.

Urenstaat EKC werkzaamheden (pdf) Klik hier
Urenstaat EKC werkzaamheden (worddocument) Klik hier

Hier kunt het bovenstaande ook downloaden als pdf


Hoe blijf ik EKC?

Herregistratie
Na vijf jaar kan u zich opnieuw laten registreren als EKC als u kunt aantonen voldoende werkzaam te zijn geweest en deskundigheidsbevordering te hebben gevolgd voor.
 
Kennis
Als u zich als EKC wil laten herregistreren moet u in 5 jaar 20 uur relevante nascholing hebben gevolgd. Hierbij gaat het om alle nascholing die u kunt gebruiken voor uw functie als EKC. Deze 20 uur kunt u uiteraard ook gebruiken voor uw herregistratie als huisarts.
 • De uren scholing die door de PAM met de regionale WDH of Kring of ROS worden aangereikt om uw eigen functioneren binnen de groep te verbeteren.
 • Door LINKH/NHG landelijk aangeboden scholing/terugkombijeenkomsten voor EKC-en.
 • Scholing van huisartseninstituten ten bate van huisartsopleiders die over het geven van onderwijs gaan.
 • Intervisiebijeenkomsten met andere EKC-en.
 • Onderwijsgerichte nascholing voor Kaderartsen (die dan dus gebruikt kan worden voor herregistratie van beide functies).
 • Congressen en andere cursussen op het gebied van scholing, onderwijs, werken met groepen en dergelijke.
Ervaring
Een EKC wordt geacht na 5 jaar 40 uur als EKC gewerkt te hebben. U doet er verstandig aan alle geïnvesteerde tijd voor coördinatie en uitvoeren van EKC-taken in een portfolio te noteren. Het CHBB zal voor de herregistratie na 5 jaar om een urenstaat vragen om te toetsen of er voldoende tijd is besteed aan uw EKC-schap. In de portfolio kunt u als EKC informatie opslaan zoals:
 • alle uren die u in de toetsgroep besteedt als begeleider/voorzitter;
 • alle uren die u besteedt aan het voorbereiden van uw toetsgroep: bespreken met consulent; opzoeken van onderwijsmateriaal; coachen van collegae voorbereiders; mailen e.d.;
 • alle uren die u besteedt aan verslaglegging en verwerking in GAIA e.d.;
 • alle uren die u besteedt aan maken, maar ook aan evaluatie van het jaarprogramma;
 • overige uren ingezet om de toetsgroep goed te laten functioneren.
Stappen die nodig zijn voor de herregistratie als EKC
Alle nascholing die u volgt wordt bijgeschreven in uw huisartsendossier in GAIA. Voor de registratie in het college van huisartsen met bijzondere bekwaamheden (CHBB) onder EKC moet u de nascholingen, die u als huisarts gevolgd heeft en betrekking hebben op uw functioneren als EKC, vanuit uw persoonlijke GAIA-dossier kopiëren en plakken naar dit register.
Dat gaat als volgt:
 1. Log in in uw persoonlijke GAIA-account (www.pe-online.org) met BIG-nummer en wachtwoord.
 2. Selecteer in uw account CHBB EKC.
 3. Klik op het volgende scherm het links gelegen blokje ‘mijn dossier’ aan.
 4. In het volgende scherm klikt u de registratieperiode van het CHBB register aan.
 5. U krijgt nu een scherm voor de EKC-registratie met drie onderdelen namelijk Deskundigheidsbevordering, Portfolio en Begeleiding toetsgroepen.
 6. Onder deskundigheidsbevordering kunt u uw nascholing van de desbetreffende periode toevoegen door het aanklikken van ‘Toevoegen vanuit huisartsendossier’.
 7. U selecteert dan de nascholing die betrekking heeft op uw hoedanigheid als EKC.
 8. Na de selectie van cursussen klikt u op ‘volgende’. De selectie verschijnt en vervolgens klikt u op ‘opslaan’ waarna de selectie wordt toegevoegd aan uw EKC-dossier.
 9. Dezelfde stappen kunt u ook doen voor het derde onderdeel Begeleide toetsgroepen.
 10. In het onderdeel Portfolio kunt u een Word-bestand uploaden met daarin een overzicht van de EKC-ervaringsuren van de afgelopen 5 jaar.