FUNCTIEBESCHRIJVING EKC

De verantwoordelijkheden van de EKC zijn:

 • Het bevorderen van het kwaliteitsbeleid binnen de eigen groep.
 • Het coördineren en bewaken van de voortgang van de kwaliteitsverbeterende activiteiten in de groep.
 • Het bijhouden van eigen kennis en vaardigheden door middel van EKC-nascholingen.
 • Ingeschreven staan in het CHBB-register.

De EKC heeft als taken:

 • Initiëren en coördineren van de nascholing in de toetsgroep.
 • Samen met de toetsgroep opstellen van een jaarplan.
 • Samen met de toetsgroep opstellen van plannen ter verbetering van de kwaliteit.
 • Bewaken van de kwaliteit van de nascholing in de huisartsengroep.
 • Het (laten) registreren van nascholing in GAIA.
 • Verslag maken van de toetsingsbijeenkomst en de gemaakte afspraken. Dit verslag toesturen aan de PAM.
 • Adviseren van huisartsen die deelnemen aan de toetsgroep over praktijkaccreditering.
 • Intermediair zijn tussen de groep en IA-instelling.
 • Archiveren van verslagen en aanwezigheidslijsten.

Criteria toetsgroep:

Een toetsgroep voldoet aan de volgende criteria:

 • Het is een vaste groep met een gemeenschappelijk doel en een jaarplan.
 • De groep heeft minimaal drie huisarts-groepsleden.
 • Tussentijdse wisseling is mogelijk.
 • Er is minimaal één EKC per groep.
 • Er zijn twee of meer samenkomsten per jaar.
 • De randvoorwaarden voor het functioneren van de EKC vallen onder de verantwoordelijkheid van de groep.

De inhoud van de bijeenkomsten voldoet aan de volgende criteria:

 • Programma ‘van, voor en door’ huisartsen.
 • Het zichtbaar maken van de ‘interdokter-variatie’.
 • Verslaglegging van inhoud en afspraken.
 • Getekende aanwezigheidslijst.
 • Alleen het reële aantal cursusuren telt.
 • De EKC is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking. Inhoudelijke beoordeling door de PAM.