DOELSTELLING

 • LINKH is de link tussen nascholingsorganisaties en de (huisartsen)beroepsgroep.
 • LINKH staat voor een hoogwaardig kwaliteitsbeleid binnen de huisartsenzorg.
 • LINKH adviseert en ondersteunt de bij haar aangesloten organisaties.

Hoe doen wij dit?

 • LINKH werkt samen met het NHG (in het kader van productontwikkeling en de implementatie hiervan), de LHV (in het kader van deskundigheidsbevordering en kwaliteitsprojecten), de KNMG (in het kader van accreditatie), InEen en IA-organisaties.
 • LINKH maakt onderdeel uit van de Stuurgroep Kwaliteit, die de Nota Zorg en Kwaliteit ontwikkelt en implementeert.
 • LINKH organiseert kwaliteitsverbeterende activiteiten, zoals kwaliteitsdagen en kwaliteitsprojecten.
 • LINKH faciliteert de accreditatie van de aange-sloten organisaties door de KNMG.
 • LINKH biedt inhoudelijke ondersteuning aan de Erkend Kwaliteitsconsulent (EKC) en de Perifere 
  Accreditatie Medewerker (PAM) en coördineert de opleidingen en vervolgtrainingen van de EKC en PAM.
 • LINKH ondersteunt toetsgroepen van Nederlandse huisartsen werkzaam in het buitenland.