beeld LINKH
Postbus 2724
3800 GG Amersfoort
Tel 06 24169015
E-mail info@linkh.nl

ARCHIEF PAM-VERGADERINGEN

PAM-vergadering 10 november 2016

- Agenda
- Verslag
Bijlagen KIEK:
- Aanvraag accreditering KIEK comments HvB
- Bijlage 3 evaluatieformulier KIEK Utrecht
- Bijlage 4 KIEK definitief Eindhoven
- Bijlage 5 Accreditatieaanvraag Klik Matching
- Brief voor LINKH  over KIEK (002)
- Evaluatieformulier huisarts
- Evaluatieformulier patiënt
- Evaluatieformulier specialist
- Formulier gezamenlijk consult
- Patiëntenbrief Gezamenlijk Consult
- Verslag gezamenlijk consult


PAM-vergadering 10 maart 2016

- Agenda
- Verslag


PAM-vergadering 19 november 2015

Bijlagen:
- Agenda
- Concept Kwaliteitsgroep Perifere Accreditatie (Versie November 2015)
- Nota Zorg voor Kwaliteit, 2015-2022 (Conceptversie 01-09-2015)
- Notitie vergadering 19 november 2015: Waarom bestaat LINKH?
- Werkplan 2016 (LINKH)
- Wijzigingen nota ZVK
- Bijlage financiering LINKH

Ingekomen stukken van Michiel Wesseling, secretaris Accreditatie Overleg: 
- 3.1 Nascholing buiten eigen vakgebied Per specialisme 
- 3.2 Nascholing buiten eigen vakgebied Meer dan 50 uren 
- 3.3 Nascholing buiten eigen vakgebied Toelichting bij Exceldocument 3.2 
- 4.1 Pilot zelfevaluatie gunstbetoon Evaluatie 
- 4.2 Pilot zelfevaluatie gunstbetoon Handleiding 
- 4.3 Notitie AC ivm accreditatie van bijscholing gecombineerd met andere activiteiten (nov 2015) - bijlage voor AO 23-11-2015 
- 5.1 Minimumpercentage medisch inhoudelijke nascholing Voorstel voor een pilot 
- 5.2 Minimumpercentage medisch inhoudelijke nascholing Brief aan CGS 
- 5.3 Minimumpercentage medisch inhoudelijke nascholing Brief aan AO 
- 6. Concept Regelgeving AO Algemene Voorwaarden (2015-11-10) 
- 7. Concept Toetsingsformulier


PAM-vergadering 13 november 2014

- Verslag


PAM-vergadering 14 november 2013

- Verslag


PAM-vergadering 5 maart 2013

- Verslag


PAM-vergadering 11 oktober 2012

- Verslag


PAM-vergadering 8 maart 2012

- Verslag 


PAM-vergadering 4 februari 2010

- Verslag
Bijlagen:
- Presentatie Jaarplan 2010-2011
- Presentatie Koel m.b.t. Functionele bekostiging LINKH
- Multidisciplinaire Samenwerkingsafspraken bij Palliatieve Sedatie


PAM-vergadering 19 maart 2009

- Verslag


PAM-vergadering 6 november 2008

- Verslag

 

Terug