EKC-vervolgcursus: Intervisie (online)

Locatie ONLINE
Organisatie LINKH
Doelgroep Huisartsen EKC
Accreditatie 4 uur
Datum donderdag 4 maart 2021

Tijd: 13.00 - 17.00 uur.

Intervisie

Opzet EKC-vervolgcursus Intervisie
Toetsgroepbijeenkomsten onder verantwoordelijkheid van een EKC zijn een vorm van geaccrediteerde nascholing. Deze bijeenkomsten kunnen gaan over een inhoudelijk huisartsgeneeskundig onderwerp, bijvoorbeeld het bespreken van een nieuwe of gereviseerde standaard. Het kan ook gaan over het eigen professioneel handelen, houding en gedrag. Daarvoor is de intervisiemethode geschikt.
Wat is eigenlijk intervisie? Wat is het verschil met collegiale consultatie? Welke verschillende methodes bestaan er? Wat is het verschil tussen begeleide en niet-begeleide intervisie? Wat is een Balintgroep?

Programma van de vervolgcursus
Tijdens deze cursus maakt de EKC kennis met verschillende intervisievormen, kent hij het theoretische kader van intervisie en kan hij de mogelijkheden en onmogelijkheden benoemen van intervisie in de toetsgroep. Tot slot kan hij zijn eigen rol hierbij omschrijven, evenals de mogelijkheden om deze rol verder te ontwikkelen.

Waarom deelnemen?
  • Als je denkt over intervisie als werkvorm in je toetsgroep
  • Als je al intervisie doet , maar daar meer uit wilt halen
DATUM
Donderdag 4 maart 2021.

KOSTEN
€ 160,- per deelnemer.

ACCREDITATIE
Deze cursus is voor 4 uur geaccrediteerd onder de BIA van het NHG afgegeven door het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) van de KNMG.

CONSULENT
Liesbeth van der jagt

INSCHRIJVEN
U kunt inschrijven middels de button boven en onderaan de pagina. U ontvangt per mail een bevestiging van inschrijving en een factuur. Uw inschrijving is definitief na ontvangst van de deelnemersbijdrage. Op de cursusdag ontvangt een link met inlogcode.

ANNULERINGSREGELING
Annuleren kan tot een week voor aanvang van de nascholing onder aftrek van € 35,- administratiekosten. Daarna is het volledige bedrag verschuldigd. Natuurlijk kunt u zich, mits tijdig aan ons doorgegeven, laten vervangen door een collega.

INLICHTINGEN
Stichting LINKH, telefoon 06-24169015, e-mail info@linkh.nl 
Co√∂rdinatie: Olaf van Muijden, beleidsmedewerker LINKH

Wijzigingen voorbehouden.