EKC-vervolgcursus: Leiding Geven 4. Op de toekomst voorbereid (online)

Locatie ONLINE
Organisatie LINKH
Doelgroep Huisartsen EKC
Accreditatie 4 uur
Datum dinsdag 9 maart 2021

Tijd: 13.00 - 17.00 uur
Voor deze online cursus hoeft u niet Leiding geven 1, 2 en 3 gedaan te hebben!

Leiding Geven 4. Op de toekomst voorbereid

Huisartsen geven leiding aan praktijkondersteuners, doktersassistentes en aan collega huisartsen in de praktijk en in de toetsgroep. Werkgeverschap, de coördinatie van werkoverleg, taakdelegatie en coaching van de uitvoering van werkprocessen zijn aspecten die voor veel huisartsen nieuw en onbekend zijn. Leiderschap vereist praktische kennis, communicatieve vaardigheden en inzicht in eigen opvattingen en persoonlijk handelen. In deze cursus wordt de gelegenheid geboden om de benodigde competenties te vergroten. Diverse aspecten van leidinggeven en coachen komen aan bod, zowel in theorie als in oefensituaties.

WAAROM DEELNEMEN?
In Leiding geven 1 kwamen leiderschapsstijlen en situationeel leiderschap aan de orde; in Leiding geven 2 feedback geven/ontvangen en het jaargesprek; in Leiding geven 3 zoomden we dieper in op de vergadertechniek. Het toekomstbestendig houden of maken van de huisartsvoorziening en je eigen praktijkvoering is het onderwerp  van de cursus Leiding geven 4. Een toekomstbestendige praktijk  vraagt om zicht op de strategische koers. Een koers die gebaseerd is op een realistische toekomstverwachting, rekening houdend met externe factoren (zoals de omgeving, de patiëntenpopulatie en het beleid van de zorgverzekeraars) en interne factoren (zoals kwaliteitszorg, personeelsbeleid en samenwerking). Wat is essentieel voor de strategische koers die jouw praktijk dient te varen, gelet op deze factoren, en hoe zet je die koers in werking?

CONSULENT
Arie Keijzer

DOELGROEP EN GROEPSGROTE 
De cursus is bedoeld voor huisartsen en voor Erkend Kwaliteitsconsulenten (EKC), de groepsgrootte is maximaal 14 deelnemers. 

DATUM
Dinsdag 9 maart 2021.

TIJD
Van 13.00 uur tot 17.00 uur.

KOSTEN
€ 160,- per deelnemer.

ACCREDITATIE
Deze cursus is voor 4 uur geaccrediteerd onder de BIA van het NHG afgegeven door het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) van de KNMG.

INSCHRIJVEN 
U kunt inschrijven middels de button boven en onderaan de pagina. U ontvangt per mail een bevestiging van inschrijving en een factuur. Uw inschrijving is definitief na ontvangst van de deelnemersbijdrage. Op de cursusdag ontvangt u een mail met de inlogcode.

ANNULERINGSREGELING 
Annuleren kan tot een week voor aanvang van de nascholing onder aftrek van € 35,- administratiekosten. Daarna is het volledige bedrag verschuldigd. Natuurlijk kunt u zich, mits tijdig aan ons doorgegeven, laten vervangen door een collega.

INLICHTINGEN
Stichting LINKH, telefoon 06-24169015, e-mail info@linkh.nl 
Coördinatie: Olaf van Muijden, beleidsmedewerker LINKH

Wijzigingen voorbehouden.