EKC-vervolgcursus: Leiding geven (4). Op de toekomst voorbereid. GEANNULEERD

Locatie Groot Kievitsdal, Baarn
Organisatie LINKH / NHG
Doelgroep Huisartsen EKC
Accreditatie 4 uur
Datum dinsdag 9 juni 2020

Tijd: 08.30 - 13.00 uur incl. ontvangst. Na afloop lunch.
Voor deelname hoeft u niet de eerste, tweede en derde Leiding geven te hebben gevolgd!

Leiding geven (4). Op de toekomst voorbereid; over strategie en omgevingsbewustzijn!

Opzet EKC-vervolgcursus: Leiding geven (4)
De omgeving van de huisartsvoorziening heeft grote invloed op de organisatie van je praktijk. Goed inspelen op die omgeving vereist allereerst een heldere visie en missie, waarop beleid kan worden gestoeld. Daarbij hoort een analyse van de sterke en zwakke kanten van de organisatie, en zicht op de kansen en bedreigingen die van buiten op de organisatie afkomen. Na deze analyse kunnen doelstellingen worden vastgesteld en de antwoorden op vragen als: welke visie en missie heb ik voor mijn praktijk? Welke doelen wil ik bereiken t.a.v. de patiëntenzorg? Hoe ziet mijn praktijkpopulatie eruit? Welke toekomstmogelijkheden zie ik voor mijzelf en welke wensen heb ik ten aanzien van mijn werk als huisarts in de komende jaren? Hoe zorg ik voor een SMART-formulering van mijn doelen, en een plan van aanpak waarin ik de medewerkers op adequate wijze betrek? Aan het eind van deze cursus heb je de ingrediënten om een strategisch plan te maken voor de eigen praktijk.

Waarom deelnemen?
Het toekomstbestendig houden of maken van de huisartsvoorziening en je eigen praktijkvoering vraagt om zicht op de strategische koers. Een koers die gebaseerd is op een realistische toekomstverwachting. Daarbij rekening houdend met externe factoren als o.a. de omgeving, patiëntenpopulatie en het beleid van de zorgverzekeraars. En interne factoren als kwaliteitszorg, personeelsbeleid en samenwerking..
PROGRAMMA 
08.30 - 09.00 uur  Ontvangst
09.00 - 10.45 uur 
Cursus Leiding geven (4)
10.45 - 11.00 uur  Pauze
11.00 - 13.00 uur
Vervolg cursus
13.00 - 13.30 uur
Lunch
Tijdens de cursus is er ruimte voor algemene vragen met betrekking tot de EKC-functie.

DATUM
Dinsdag 9 juni 2020.
Middagprogramma ‘Dynamiek in teams en groepen’
Wilt u ook voor het middagprogramma inschrijven? Klik hier.

LOCATIE
Landgoed Groot Kievitsdal, Hilversumsestraatweg 19, 3744 KB Baarn. Routebeschrijving.

KOSTEN
€ 195,- per deelnemer.

ACCREDITATIE
Deze cursus is voor 4 uur geaccrediteerd onder de BIA van het NHG afgegeven door het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) van de KNMG.

CONSULENT
Arie Keijzer

INSCHRIJVEN
U kunt inschrijven middels de button boven en onderaan de pagina. U ontvangt per mail een bevestiging van inschrijving en een factuur. Uw inschrijving is definitief na ontvangst van de deelnemersbijdrage.

ANNULERINGSREGELING
Annuleren kan tot een week voor aanvang van de nascholing onder aftrek van € 35,- administratiekosten. Daarna is het volledige bedrag verschuldigd. Natuurlijk kunt u zich, mits tijdig aan ons doorgegeven, laten vervangen door een collega.

INLICHTINGEN
Stichting LINKH, telefoon 06-24169015, e-mail info@linkh.nl
Coördinatie: Olaf van Muijden, beleidsmedewerker

Wijzigingen voorbehouden.