EKC-vervolgcursus Werk en gezondheid

Locatie Groot Kievitsdal, Baarn
Organisatie LINKH / NHG
Doelgroep Huisartsen EKC
Accreditatie 4 uur
Datum dinsdag 15 september 2020

Tijd 08.30 - 13.00 uur incl. ontvangst. Na afloop lunch.

Werk en gezondheid

Opzet EKC-vervolgcursus: Werk en gezondheid
Huisartsen staan in het centrum van de eerstelijns gezondheidszorg. De zorg voor de patiënt gaat daarbij steeds verder. In de richting van preventie, maar ook in de richting van gezond functioneren.

Werk is een belangrijke determinant van gezondheid. Zowel werk als het ontbreken ervan kan leiden tot fysieke of psychische klachten en vormt daarmee een belangrijk deel van de context van de patiënt. Het is dan ook van belang dat de huisarts het werk van de patiënt kent en alert is op een mogelijke wisselwerking tussen werk en gezondheid. De huisarts heeft een signalerende taak ten aanzien van arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en werkt waar nodig samen met de bedrijfsarts.

In een door LHV, NVAB, NHG en KNMG opgestelde consensusverklaring wordt onderschreven dat zowel huisartsen als bedrijfsartsen in goede samenwerking zullen bijdragen aan het behoud van of terugkeer naar geschikt werk van degenen die aan hun zorg zijn toevertrouwd.

In deze nascholing richten we ons op de zorg die de huisarts kan bieden aan alle werkenden, betaald of onbetaald. En we gaan ook nog een stapje in de richting van wat de huisarts (of in de toekomst misschien een praktijkondersteuner) kan doen en de meerwaarde van arbo-curatieve samenwerking. Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met het NVAB.

Uiteindelijk gaat de deelnemer naar huis met nieuwe inspiratie voor nascholing zijn/haar eigen toetsgroep.

Programma van de cursus
  • Inleiding aan de hand van casuïstiek
  • Wat kan een huisarts/bedrijfsarts: discussie aan de hand van stellingen
  • Werk opnemen in je anamnese; oefening in kleine groepjes
  • Wat staat er in de LESA?
  • Wat kan ik hiermee in mijn toetsgroep?
Waarom deelnemen?
  • Werk gerelateerde klachten komen steeds meer voor in mijn praktijk en ik wil mijn kennis over beroepsziekten en arbeidsongeschiktheid verbreden.
  • Ik wil meer inzicht in de meerwaarde van arbo-curatieve samenwerking in de huisartsenzorg.
  • Ik wil mij verdiepen in de samenwerking met bedrijfsartsen en ik wil handvatten hoe deze samenwerking vorm te geven in mijn toetsgroep.
PROGRAMMA
08.30 - 09.00 uur  Ontvangst
09.00 - 10.45 uur 
Cursus Werk en gezondheid 
10.45 - 11.00 uur  Pauze
11.00 - 13.00 uur
Vervolg cursus
13.00 - 13.30 uur
Lunch

Tijdens de cursus is er ruimte voor algemene vragen met betrekking tot de EKC functie.

DATUM
Dinsdag 15 september 2020.
Middagprogramma 'Intervisie'
Wilt u ook voor het middagprogramma inschrijven? Klik hier.

LOCATIE
Landgoed Groot Kievitsdal, Hilversumsestraatweg 19, Baarn. Routebeschrijving.

KOSTEN
€ 195,- per deelnemer.

ACCREDITATIE
Deze cursus is voor 4 uur geaccrediteerd door het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) van de KNMG.

CONSULENT
Monique Loo       

INSCHRIJVEN
U kunt inschrijven middels de button boven en onderaan de pagina. U ontvangt per mail een bevestiging van inschrijving en een factuur. Uw inschrijving is definitief na ontvangst van de deelnemersbijdrage.

ANNULERINGSREGELING
Annuleren kan tot een week voor aanvang van de nascholing onder aftrek van € 35,- administratiekosten. Daarna is het volledige bedrag verschuldigd. Natuurlijk kunt u zich, mits tijdig aan ons doorgegeven, laten vervangen door een collega.

INLICHTINGEN
Stichting LINKH, telefoon 06-24169015, e-mail info@linkh.n
Coördinatie: Olaf van Muijden, beleidsmedewerker LINKH 

Wijzigingen voorbehouden.