EKC-basiscursus (1 en 2 oktober 2019)

Locatie Hotel Landgoed Het Roode Koper, Leuvenum
Organisatie LINKH / NHG
Doelgroep Huisartsen
Accreditatie 13 uur
Datum dinsdag 1 oktober 2019 t/m woensdag 2 oktober 2019
Deze cursus leidt huisartsen op tot Erkend KwaliteitsConsulent (EKC). Sedert 1 januari 2010 is het voor de accreditering van groepsbijeenkomsten (toetsgroepen, FTO, etc.) verplicht een EKC in de groep te hebben. De toekomstige accreditering van huisartsenpraktijken zal allerlei vragen oproepen naar verbeterplannen in de huisartsenpraktijk. Patiënten, overheid en zorgverzekeraars vragen van huisartsen om zich bezig te houden met kwaliteitsverbetering van de gezondheidszorg in de eerste lijn. Nascholing alleen is dan vaak niet voldoende.

Tot de taak van de Erkend KwaliteitsConsulent wordt gerekend
Het coördineren van nascholing binnen Hagro, toetsgroep of ander samenwerkingsverband; het coördineren van FTO-bijeenkomsten; het coördineren en bewaken van de implementatie van afspraken binnen de groep en de evaluatie van de resultaten, intermediair zijn tussen huisartsengroep en WDH (dat wil zeggen: de wensen van de groep met betrekking tot deskundigheidsbevordering kenbaar maken bij de WDH en de plannen van de WDH kenbaar maken in de groep).

Bevoegdheden Erkend KwaliteitsConsulent
De Erkend KwaliteitsConsulent ziet toe op de kwaliteit van nascholing in huisartsgroepen en vormt hiermee een soort garantie, waardoor de bijeenkomst q.q. geaccrediteerd is. 

OPLEIDING
De basiscursus beslaat twee achtereenvolgende dagen. De consulenten voor de cursus worden geleverd door NHG/LHV. Tijdens de cursus komen onderwerpen aan de orde als: hoe motiveer ik mijn groep; nieuwe onderwijsideeën; het maken van kwaliteitsplannen. Na de basiscursus zullen er jaarlijkse regionale terugkomdagen georganiseerd worden, waar opgedane ervaringen en nieuwe ontwikkelingen uitgewisseld kunnen worden.
De deelname aan de cursus geeft recht op inschrijving in het register "Erkend Kwaliteits Consulent" van het CHBB als huisarts met een bijzondere bekwaamheid.

DATA
Dinsdag 1 en woensdag 2 oktober 2019.

TIJD
Van 09.00 tot 17.00 uur.

LOCATIE
Hotel Landgoed "Het Roode Koper", Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 82, Leuvenum, 3852 PV Ermelo. Routebeschrijving.

KOSTEN
€ 615,- per deelnemer exclusief overnachting. Overnachten is mogelijk à € 195,- per overnachting inclusief diner. Op het inschrijfformulier kunt u dit aangeven.

ACCREDITATIE 
Deze nascholing is voor 13 uur geaccrediteerd onder de BIA van het NHG afgegeven door het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) van de KNMG.

CONSULENT
Monique Loo

INSCHRIJVEN
U kunt inschrijven middels de button boven en onderaan de pagina. U ontvangt per mail een bevestiging van inschrijving en een factuur.

ANNULERINGSREGELING
Annuleren is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot twee weken voor de aanvangsdatum. Wij berekenen u dan € 35,- administratiekosten. Bij latere annulering brengen wij de volledige kosten in rekening. Natuurlijk kunt u zich, mits tijdig aan ons doorgegeven, laten vervangen door een collega.

INLICHTINGEN
Stichting LINKH, telefoon 06-24169015, e-mail info@linkh.nl
Coördinatie: Olaf van Muijden, beleidsmedewerker LINKH       

Wijzigingen voorbehouden.