EKC vervolgcursus Bespreken van het Individueel Functioneren in de toetsgroep

Locatie Groot Kievitsdal, Baarn
Organisatie LINKH / NHG
Doelgroep Huisartsen EKC
Accreditatie 4 uur
Datum donderdag 11 april 2019

Tijd 13.00 - 17.30 uur incl. ontvangst met lunch.

Bespreken van het Individueel Functioneren in de toetsgroep

Opzet van de EKC-vervolgcursus: Bespreken van het Individueel Functioneren in de toetsgroep?
Het doel van dit programma is een antwoord te vinden op vragen als: Hoe krijg ik zicht op mijn eigen en andermans functioneren? Welke competenties spelen hier een rol? Hoe spreek ik een collega aan? Welke mogelijkheden zijn er bij vermeend disfunctioneren?

Het programma stimuleert de deelnemers om met praktische voornemens naar huis te gaan.

Waarom deelnemen?
Hoe houd je zicht op een verantwoorde zorgverlening in de praktijk en de hagro? Wanneer is er sprake van een structureel probleem?  Hoe neem je verantwoordelijkheid voor het signaleren en zo mogelijk oplossen ervan?

Het bespreekbaar maken van het individueel functioneren of dat van een collega blijkt vaak een lastige zaak. Als er in de samenwerking met collega’s een veilig klimaat is en een open communicatie,  komt dit de patiëntveiligheid en ook het werkplezier ten goede. De EKC kan een taak hebben in het faciliteren van dit klimaat, ook binnen de toetsgroep. Tijdens deze cursus krijgt u handvatten om het gesprek aan te gaan met een collega over het individueel functioneren.

PROGRAMMA
13.00 - 13.30 uur
Ontvangst
13.30 - 15.30 uur Cursus Bespreken van het Individueel Functioneren in de toetsgroep
15.30 - 15.45 uur
Pauze
15.45 - 17.30 uur
Vervolg cursus
Tijdens de cursus is er ruimte voor algemene vragen met betrekking tot de EKC-functie.

DATUM
Donderdag 11 april 2019.
Ochtendprogramma 'Intervisie in de toetsgroep'
Wilt u ook voor het ochtendprogramma inschrijven? Klik hier.

LOCATIE
Landgoed Groot Kievitsdal, Hilversumsestraatweg 19, Baarn. Routebeschrijving.

KOSTEN
€ 195,- per deelnemer.

ACCREDITATIE
Deze cursus is voor 4 uur geaccrediteerd door het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) van de KNMG.

CONSULENT
Cara Valk 

INSCHRIJVEN
U kunt inschrijven middels de button boven en onderaan de pagina. U ontvangt per mail een bevestiging van inschrijving en een factuur.

ANNULERINGSREGELING
Annuleren kan tot een week voor aanvang van de nascholing onder aftrek van € 35,- administratiekosten. Daarna is het volledige bedrag verschuldigd. Natuurlijk kunt u zich, mits tijdig aan ons doorgegeven, laten vervangen door een collega.

INLICHTINGEN
Stichting LINKH, telefoon 06-24169015, e-mail info@linkh.nl
Coördinatie: Olaf van Muijden, beleidsmedewerker LINKH

Wijzigingen voorbehouden.