EKC-vervolgcursus: Leiding geven

Locatie Groot Kievitsdal, Baarn
Organisatie LINKH / NHG
Doelgroep Huisartsen EKC
Accreditatie 4 uur
Datum dinsdag 12 maart 2019

Tijd: 08.30 - 13.00 uur incl. ontvangst. Na afloop lunch.

Leiding geven

Opzet EKC-vervolgcursus: Leiding geven
Huisartsen geven leiding aan praktijkondersteuners, doktersassistentes en aan collega huisartsen in de praktijk en in de toetsgroep. Werkgeverschap, de coördinatie van werkoverleg, jaargesprek, taakdelegatie en coaching van de uitvoering van werkprocessen zijn aspecten die voor veel huisartsen nieuw en onbekend zijn. Leiderschap vereist praktische kennis, communicatieve vaardigheden en inzicht in eigen opvattingen en persoonlijk handelen. In deze cursus wordt de gelegenheid geboden om de benodigde competenties te vergroten. Diverse aspecten van leidinggeven en coachen komen aan bod, zowel in theorie als in oefensituaties.

Waarom deelnemen?
De deelnemers krijgen inzicht in de taken en rollen van de huisarts als leidinggevende; krijgen inzicht in hun persoonlijke kwaliteiten op het gebied van coachend leidinggeven;zijn zich bewust van overtuigingen, normen en waarden die hun gedrag als leidinggevende bepalen;hebben persoonlijke doelen ontwikkelpunten geformuleerd rond leidinggevenhebben zicht op welke communicatievaardigheden nodig zijn bij leidinggeven

Programma van de cursus
  • Introductie op leidinggeven
  • Kenmerken van een goede coach.
  • Wat is coachend leidinggeven?
  • Coachen: de relatie coach-coachee.
  • Situationeel leidinggeven: kader voor coachingsrelatie.
PROGRAMMA 
08.30 - 09.00 uur 
Ontvangst
09.00 - 10.45 uur  Cursus  Leiding geven
10.45 - 11.00 uur
Pauze
11.00 - 13.00 uur
Vervolg cursus
13.00 - 13.30 uur Lunch
Tijdens de cursus is er ruimte voor algemene vragen met betrekking tot de EKC-functie.

DATUM
Dinsdag 12 maart 2019.
Middagprogramma ‘Balans Werk-Privé’
Wilt u ook voor het middagdprogramma inschrijven? Klik hier.

LOCATIE
Landgoed Groot Kievitsdal, Hilversumsestraatweg 19, 3744 KB Baarn. Routebeschrijving.

KOSTEN
€ 195,- per deelnemer.

ACCREDITATIE
Deze cursus is voor 4 uur geaccrediteerd onder de BIA van het NHG afgegeven door het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) van de KNMG.

CONSULENT
Arie Keijzer

INSCHRIJVEN
U kunt inschrijven middels de button boven en onderaan de pagina. U ontvangt per mail een bevestiging van inschrijving en een factuur.

ANNULERINGSREGELING
Annuleren kan tot een week voor aanvang van de nascholing onder aftrek van € 35,- administratiekosten. Daarna is het volledige bedrag verschuldigd. Natuurlijk kunt u zich, mits tijdig aan ons doorgegeven, laten vervangen door een collega.

INLICHTINGEN
Stichting LINKH, telefoon 06-24169015, e-mail info@linkh.nl
Coördinatie: Olaf van Muijden, beleidsmedewerker LINKH

Wijzigingen voorbehouden.