EKC-vervolgcursus: Multiculturele huisartsgeneeskunde...

Locatie Groot Kievitsdal, Baarn
Organisatie LINKH / NHG
Doelgroep Huisartsen EKC
Accreditatie 4 uur
Datum donderdag 23 november 2017

Tijd 08.30 - 13.00 uur incl. ontvangst. Na afloop lunch.

Multiculturele huisartsgeneeskunde

Opzet EKC-vervolgcursus: Multiculturele huisartsgeneeskunde
In Nederland is een toenemend deel van de bevolking van niet–westerse allochtone afkomst. Dit heeft ook gevolgen voor de huisartsgeneeskundige praktijk. Taalproblemen, andere ideeën over ziekte, andere ziektebeelden en andere incidentie/prevalentie van ziektes zullen zich in de toekomst hierdoor steeds meer aandienen. Al met al voldoende reden voor huisartsen om zich hier eens verder in te verdiepen. Multiculturele huisartsgeneeskundige problemen zijn zeer geschikt om in toetsgroepen te behandelen. Veel toetsgroepen zijn regionaal georganiseerd waardoor de deelnemers te maken hebben met dezelfde culturele bevolkingsgroepen. De nascholing in de EKC-vervolgcursus Multiculturele Huisartsgeneeskunde helpt EKC-en zich te verdiepen in het onderwerp en een programma op maat te maken voor hun eigen toetsgroep.

Programma van de cursus
  • Inleiding: wat is er anders aan een allochtone patiënt?
  • Wat heeft dat voor consequenties voor ons werk?
  • Hoe maak ik daar toetsgroepnascholing van?
Waarom deelnemen?
  • Mijn toetsgroep heeft veel allochtone patiënten.
  • Andere culturen  hebben mijn interesse.
PROGRAMMA
08.30 - 09.00 uur  Ontvangst
09.00 - 10.45 uur
Cursus   Multiculturele huisartsgeneeskunde
10.45 - 11.00 uur Pauze
11.00 - 13.00 uur
Vervolg cursus
13.00 - 13.30 uur
Lunch
Tijdens de cursus is er ruimte voor algemene vragen met betrekking tot de EKC-functie.

DATUM
Donderdag 23 november 2017.
Middagprogramma 'Drama op de werkvloer, geweldloze communicatie'
Wilt u ook voor het middagprogramma inschrijven? Klik hier.

LOCATIE
Groot Kievitsdal, Hilversumsestraatweg 19 , Baarn. Routebeschrijving.

KOSTEN
€ 195,- per deelnemer.

ACCREDITATIE
Deze cursus is voor 4 uur geaccrediteerd onder de BIA van het NHG afgegeven door het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) van de KNMG.

CONSULENT
Bas Spelberg, huisarts en netwerkcoördinator EKC namens het NHG. 

INSCHRIJVEN
U kunt inschrijven middels de button boven en onderaan de pagina. U ontvangt per mail een bevestiging van inschrijving en een factuur.

ANNULERINGSREGELING
Annuleren kan tot een week voor aanvang van de nascholing onder aftrek van € 35,- administratiekosten. Daarna is het volledige bedrag verschuldigd. Natuurlijk kunt u zich, mits tijdig aan ons doorgegeven, laten vervangen door een collega.

INLICHTINGEN
Stichting LINKH, telefoon 06-24169015, e-mail info@linkh.nl
Coördinatie: Erna van Muijden-Karssen, bestuurslid LINKH

Wijzigingen voorbehouden.