DE VERBINDENDE SCHAKEL TUSSEN
centrale en regionale kwaliteitswerkers in de huisartsenzorg

LANDELIJK IMPLEMENTATIE NETWERK KWALITEITSBELEID HUISARTSENZORG

LINKH is de schakel tussen centrale en regionale kwaliteitswerkers in de huisartsenzorg en staat voor een hoogwaardig kwaliteitsbeleid. Elke organisatie die zich in brede zin en zonder commerciële belangen bezighoudt met de bevordering van kwaliteit en deskundigheid (nascholing) van de huisartsenpraktijk en zijn medewerkers kan zich aansluiten bij LINKH. Deze organisatie is onafhankelijk en nauw verbonden met de beroepsgroep (voor en door huisartsen, bijvoorbeeld met een WDH-structuur). Al deze zaken zijn vastgelegd in een statuut dat de voorwaarden voor deelname aan LINKH regelt. LINKH biedt inhoudelijke ondersteuning aan de Erkend Kwaliteitsconsulent (EKC) en de Perifere Accreditatie Medewerker (PAM) en coördineert de opleidingen en vervolgtrainingen van de EKC en PAM.

LINKH staat geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

EKC-vervolgcursussen 2020:

Werk en gezondheid dinsdag 11 februari
 VOL
Drama op de werkvloer, geweldloze communicatie dinsdag11 februari VOL
Leiding geven (3). Hoe haal ik het beste uit mijn team? dinsdag 17 maart VOL
Balans Werk-Privé dinsdag 17 maart VOL
Incidenten in de huisartsenpraktijk en op de huisartsenpost dinsdag 7 april VOL
De invloedrijke professional dinsdag 7 april VOL
Leiding geven (4). Op de toekomst voorbereid; over strategie en omgevingsbewustzijn! dinsdag 9 juni 2020
Dynamiek in teams en groepen dinsdag 9 juni 2020
Werk en gezondheid dinsdag 15 september 2020
Intervisie dinsdag 15 september 2020

EKC-basiscursussen 2020:

EKC-basiscursus 28-29 januari VOL EKC-basiscursus 16-17 september 2020
EKC-basiscursus 12-13 februari VOL EKC-basiscursus 27-28 oktober 2020
EKC-basiscursus 24-25 maart 2020 EKC-basiscursus 10- 11 november 2020
EKC-basiscursus 16-17 juni VOL EKC-basiscursus 24-25 november 2020

PRIVACYBELEID LINKH
Klik hier>