DE VERBINDENDE SCHAKEL TUSSEN
centrale en regionale kwaliteitswerkers in de huisartsenzorg

LANDELIJK IMPLEMENTATIE NETWERK KWALITEITSBELEID HUISARTSENZORG

LINKH is de schakel tussen centrale en regionale kwaliteitswerkers in de huisartsenzorg en staat voor een hoogwaardig kwaliteitsbeleid. Elke organisatie die zich in brede zin en zonder commerciële belangen bezighoudt met de bevordering van kwaliteit en deskundigheid (nascholing) van de huisartsenpraktijk en zijn medewerkers kan zich aansluiten bij LINKH. Deze organisatie is onafhankelijk en nauw verbonden met de beroepsgroep (voor en door huisartsen, bijvoorbeeld met een WDH-structuur). Al deze zaken zijn vastgelegd in een statuut dat de voorwaarden voor deelname aan LINKH regelt. LINKH biedt inhoudelijke ondersteuning aan de Erkend Kwaliteitsconsulent (EKC) en de Perifere Accreditatie Medewerker (PAM) en coördineert de opleidingen en vervolgtrainingen van de EKC en PAM.

LINKH staat geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

EKC-vervolgcursussen:

Intervisie in de toetsgroep donderdag 11 april
Bespreken van het individueel functioneren in de toetsgroep donderdag 11 april
Verdieping in onderwijsmethoden donderdag 16 mei VOL
Drama op de werkvloer, geweldloze communicatie donderdag 16 mei VOL
Balans-Werk-Privé woensdag 26 juni
Presentatievaardigheden woensdag 26 juni
Leiding geven dinsdag 17 september VOL
Motiverende gespreksvoering dinsdag 17 september VOL
De invloedrijke professional donderdag 14 november
Balans-Werk-Privé donderdag donderdag 14 november

EKC-basiscursussen:

EKC-basiscursus 19 en 20 maart VOL
EKC basiscursus 14 en 15 mei VOL
EKC basisicursus 18 en 19 juni 

EKC basiscursus 25 en 26 september
EKC basiscursus 20 en 21 november

PRIVACYBELEID LINKH
Klik hier>