DE VERBINDENDE SCHAKEL TUSSEN
centrale en regionale kwaliteitswerkers in de huisartsenzorg

LANDELIJK IMPLEMENTATIE NETWERK KWALITEITSBELEID HUISARTSENZORG

LINKH is de schakel tussen centrale en regionale kwaliteitswerkers in de huisartsenzorg en staat voor een hoogwaardig kwaliteitsbeleid. Elke organisatie die zich in brede zin en zonder commerciële belangen bezighoudt met de bevordering van kwaliteit en deskundigheid (nascholing) van de huisartsenpraktijk en zijn medewerkers kan zich aansluiten bij LINKH. Deze organisatie is onafhankelijk en nauw verbonden met de beroepsgroep (voor en door huisartsen, bijvoorbeeld met een WDH-structuur). Al deze zaken zijn vastgelegd in een statuut dat de voorwaarden voor deelname aan LINKH regelt. LINKH biedt inhoudelijke ondersteuning aan de Erkend Kwaliteitsconsulent (EKC) en de Perifere Accreditatie Medewerker (PAM) en coördineert de opleidingen en vervolgtrainingen van de EKC en PAM.

LINKH staat geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

EKC VERVOLGCURSUSEN 2021

Klik op de betreffende cursus voor meer informatie en inschrijven.
Balans Werk-Privé (ONLINE) Dinsdag 9 februari 2021
Leiding Geven 1. Wat heb je daarvoor nodig? (ONLINE) Donderdag 11 februari 2021
Intervisie (ONLINE) Donderdag 4 maart 2021
Leiding Geven 4. Op de toekomst voorbereid (ONLINE) Dinsdag 9 maart 2021

PRIVACYBELEID LINKH Klik hier>