DE VERBINDENDE SCHAKEL TUSSEN
centrale en regionale kwaliteitswerkers in de huisartsenzorg

LANDELIJK IMPLEMENTATIE NETWERK KWALITEITSBELEID HUISARTSENZORG

LINKH is de schakel tussen centrale en regionale kwaliteitswerkers in de huisartsenzorg en staat voor een hoogwaardig kwaliteitsbeleid. Elke organisatie die zich in brede zin en zonder commerciële belangen bezighoudt met de bevordering van kwaliteit en deskundigheid (nascholing) van de huisartsenpraktijk en zijn medewerkers kan zich aansluiten bij LINKH. Deze organisatie is onafhankelijk en nauw verbonden met de beroepsgroep (voor en door huisartsen, bijvoorbeeld met een WDH-structuur). Al deze zaken zijn vastgelegd in een statuut dat de voorwaarden voor deelname aan LINKH regelt. LINKH biedt inhoudelijke ondersteuning aan de Erkend Kwaliteitsconsulent (EKC) en de Perifere Accreditatie Medewerker (PAM) en coördineert de opleidingen en vervolgtrainingen van de EKC en PAM.

LINKH staat geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

EKC-cursussen:

Klik hier voor een overzicht van EKC-cursussen.

NIEUWE basiscursussen in 2018. Zie overzicht.

Uitgelicht:
EKC-vervolgcursus: ‘Drama op de werkvloer, geweldloze communicatie’ , donderdag 23 november 2017.
EKC-vervolgcursus: ‘Multiculturele huisartsgeneeskunde’ , donderdag 23 november 2017.

EKC-vervolgcursus: ‘Veilig Incident Melden’ dinsdag 16 januari 2018.
EKC-vervolgcursus: ‘Verdieping in onderwijsmethoden', dinsdag 16 januari 2018.
EKC-vervolgcursus: ‘Intervisie in de toetsgroep’ donderdag 8 februari 2018.
EKC-vervolgcursus: ‘Bespreken van het Individueel Functioneren in de toetsgroep’ donderdag 8 februari 2018.

LHV Huisartsbeurs - Gezonde ambitie 7 april 2018
Klik hier voor meer informatie...