DE VERBINDENDE SCHAKEL TUSSEN
centrale en regionale kwaliteitswerkers in de huisartsenzorg

LANDELIJK IMPLEMENTATIE NETWERK KWALITEITSBELEID HUISARTSENZORG

LINKH is de schakel tussen centrale en regionale kwaliteitswerkers in de huisartsenzorg en staat voor een hoogwaardig kwaliteitsbeleid. Elke organisatie die zich in brede zin en zonder commerciële belangen bezighoudt met de bevordering van kwaliteit en deskundigheid (nascholing) van de huisartsenpraktijk en zijn medewerkers kan zich aansluiten bij LINKH. Deze organisatie is onafhankelijk en nauw verbonden met de beroepsgroep (voor en door huisartsen, bijvoorbeeld met een WDH-structuur). Al deze zaken zijn vastgelegd in een statuut dat de voorwaarden voor deelname aan LINKH regelt. LINKH biedt inhoudelijke ondersteuning aan de Erkend Kwaliteitsconsulent (EKC) en de Perifere Accreditatie Medewerker (PAM) en coördineert de opleidingen en vervolgtrainingen van de EKC en PAM.

LINKH staat geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

EKC-cursussen:

Klik hier voor een overzicht van EKC-cursussen.

NIEUWE EKC-basiscursus : woensdag 6 juni en donderdag 7 juni.

Uitgelicht:
EKC-vervolgcursus: 'Multiculturele huisartsgeneeskunde' donderdag 24 mei 2018.
EKC-vervolgcursus: 'Dynamiek in de (toets)groep' donderdag 24 mei 2018.
EKC-vervolgcursus: 'Presentatievaardigheden' dinsdag 19 juni 2018.
EKC-vervolgcursus: 'Polyfarmacie' dinsdag 25 september 2018.
EKC-vervolgcursus: 'Drama op de werkvloer, geweldloze communicatie' dinsdag 25 september 2018.
EKC-vervolgcursus: 'De invloedrijke professional' donderdag 22 november 2018.
EKC-vervolgcursus: 'Motiverende gespreksvoering' donderdag 22 november 2018.

LHV Huisartsbeurs - Gezonde ambitie 7 april 2018
Klik hier voor meer informatie...