DE VERBINDENDE SCHAKEL TUSSEN
centrale en regionale kwaliteitswerkers in de huisartsenzorg

LANDELIJK IMPLEMENTATIE NETWERK KWALITEITSBELEID HUISARTSENZORG

LINKH is de schakel tussen centrale en regionale kwaliteitswerkers in de huisartsenzorg en staat voor een hoogwaardig kwaliteitsbeleid. Elke organisatie die zich in brede zin en zonder commerciële belangen bezighoudt met de bevordering van kwaliteit en deskundigheid (nascholing) van de huisartsenpraktijk en zijn medewerkers kan zich aansluiten bij LINKH. Deze organisatie is onafhankelijk en nauw verbonden met de beroepsgroep (voor en door huisartsen, bijvoorbeeld met een WDH-structuur). Al deze zaken zijn vastgelegd in een statuut dat de voorwaarden voor deelname aan LINKH regelt. LINKH biedt inhoudelijke ondersteuning aan de Erkend Kwaliteitsconsulent (EKC) en de Perifere Accreditatie Medewerker (PAM) en coördineert de opleidingen en vervolgtrainingen van de EKC en PAM.

LINKH staat geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Nieuwe EKC-vervolgcursussen in 2019:

Polyfarmacie dinsdag 12 februari
Welk onderwerp kiezen we? dinsdag 12 februari
Leiding geven dinsdag 12 maart VOL
Balans-Werk-Privé dinsdag 12 maart VOL
Intervisie in de toetsgroep donderdag 11 april
Bespreken van het individueel functioneren in de toetsgroep donderdag 11 april
Verdieping in onderwijsmethoden donderdag 16 mei
Drama op de werkvloer, geweldloze communicatie donderdag 16 mei

Zie voor nieuwe EKC-basiscursussen het nacholings overzicht; klik hier

PRIVACYBELEID LINKH
Klik hier>