DE VERBINDENDE SCHAKEL TUSSEN
centrale en regionale kwaliteitswerkers in de huisartsenzorg

LANDELIJK IMPLEMENTATIE NETWERK KWALITEITSBELEID HUISARTSENZORG

LINKH is de schakel tussen centrale en regionale kwaliteitswerkers in de huisartsenzorg en staat voor een hoogwaardig kwaliteitsbeleid. Elke organisatie die zich in brede zin en zonder commerciële belangen bezighoudt met de bevordering van kwaliteit en deskundigheid (nascholing) van de huisartsenpraktijk en zijn medewerkers kan zich aansluiten bij LINKH. Deze organisatie is onafhankelijk en nauw verbonden met de beroepsgroep (voor en door huisartsen, bijvoorbeeld met een WDH-structuur). Al deze zaken zijn vastgelegd in een statuut dat de voorwaarden voor deelname aan LINKH regelt. LINKH biedt inhoudelijke ondersteuning aan de Erkend Kwaliteitsconsulent (EKC) en de Perifere Accreditatie Medewerker (PAM) en coördineert de opleidingen en vervolgtrainingen van de EKC en PAM.

LINKH staat geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

EKC-vervolgcursussen:

De invloedrijke professional donderdag 14 november VOL
Balans-Werk-Privé donderdag donderdag 14 november VOL
Werk en gezondheid
dinsdag 26 november
Leiding geven 2 dinsdag 26 november

EKC-basiscursussen:

EKC basiscursus 20 en 21 november VOL
EKC basiscursus 10 en 11 december

EKC-basiscursussen 2020:
EKC-basiscursus 28-29 januari 2020
EKC-basiscursus 12-13 februari 2020
EKC-basiscursus 24-25 maart 2020
EKC-basiscursus 16-17 juni 2020
EKC-basiscursus 16-17 september 2020
EKC-basiscursus 27-28 oktober 2020
EKC-basiscursus 10- 11 november 2020
EKC-basiscursus 24-25 november 2020

PRIVACYBELEID LINKH
Klik hier>