DE VERBINDENDE SCHAKEL TUSSEN
centrale en regionale kwaliteitswerkers in de huisartsenzorg

LANDELIJK IMPLEMENTATIE NETWERK KWALITEITSBELEID HUISARTSENZORG

Elke organisatie die zich in brede zin bezighoudt met de bevordering van kwaliteit en deskundigheid (nascholing) van de huisartsenpraktijk en zijn medewerkers kan zich aansluiten bij LINKH.

Deze organisatie is onafhankelijk en nauw verbonden met de beroepsgroep (voor en door huisartsen). Zij heeft geen commerciële doelstellingen.

Al deze zaken zijn vastgelegd in een statuut dat de voorwaarden voor deelname aan LINKH regelt.

EKC verplicht voor accreditatie intercollegiale toetsing. Lees meer...

DISCLOSURE-DIA Klik hier..

EKC-cursussen Klik hier...