DE VERBINDENDE SCHAKEL TUSSEN
centrale en regionale kwaliteitswerkers in de huisartsenzorg

LANDELIJK IMPLEMENTATIE NETWERK KWALITEITSBELEID HUISARTSENZORG

Let op: nascholingen maart en april 2020 geannuleerd
In verband met het voorkomen van de eventuele verspreiding van het coronavirus is besloten om alle nascholingen in maart en april aanstaande te annuleren. Wij zullen zo spoedig mogelijk nieuwe data plannen voor deze nascholingen en de desbetreffende deelnemers hiervan op de hoogte brengen.


LINKH is de schakel tussen centrale en regionale kwaliteitswerkers in de huisartsenzorg en staat voor een hoogwaardig kwaliteitsbeleid. Elke organisatie die zich in brede zin en zonder commerciële belangen bezighoudt met de bevordering van kwaliteit en deskundigheid (nascholing) van de huisartsenpraktijk en zijn medewerkers kan zich aansluiten bij LINKH. Deze organisatie is onafhankelijk en nauw verbonden met de beroepsgroep (voor en door huisartsen, bijvoorbeeld met een WDH-structuur). Al deze zaken zijn vastgelegd in een statuut dat de voorwaarden voor deelname aan LINKH regelt. LINKH biedt inhoudelijke ondersteuning aan de Erkend Kwaliteitsconsulent (EKC) en de Perifere Accreditatie Medewerker (PAM) en coördineert de opleidingen en vervolgtrainingen van de EKC en PAM.

LINKH staat geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

EKC-vervolgcursussen 2020:

Leiding geven (4). Op de toekomst voorbereid; over strategie en omgevingsbewustzijn! dinsdag 9 juni 2020
Dynamiek in teams en groepen dinsdag 9 juni VOL
Werk en gezondheid dinsdag 15 september 2020
Intervisie dinsdag 15 september 2020
Leiding geven 2 dinsdag 3 november 2020
Balans Werk-Privé dinsdag 3 november 2020

EKC-basiscursussen 2020:

EKC-basiscursus 16-17 juni VOL
EKC-basiscursus 16-17 september VOL
EKC-basiscursus 27-28 oktober VOL
EKC-basiscursus 10- 11 november 2020
EKC-basiscursus 24-25 november 2020

PRIVACYBELEID LINKH
Klik hier>